Atık Su

İlerleyen teknoloji, çevre kirliliğini de beraberinde getirmektedir. Endüstrinin bir çok alanında kullanılan su, iyi bir arıtmadan geçirildiğinden deşarj edildiği taktirde içilebilir kaynakları da geri dönüşü çok uzun yıllar alacak şekilde kirletmektedir. Firmamız kimyasal ve biyolojik arıtma tesislerinde uzun süre sorunsuz hizmet veren güvenilir sistemler kurmaktadır.

* Elektrik - Mekanik Taahhüt Hizmetleri
* Komple Tesis Otomasyonu
* İzleme ve Kontrol SCADA Sistemleri
* Motor ve Pompa Çözümleri
* AG ve OG Motor Yolverme Sistemleri
* AG ve OG Motorlarda Enerji Tasarrufu Uygulamaları

TOP